Звіт про виконання селищного бюджету Білозерської селищної ради за ІІ квартал 2020 року

Доходна частина селищного бюджету Білозерської селищної ради за ІІ квартал 2020 року по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених планових показниках у сумі 16 841,4 тис. грн., фактично   виконана на 17 700,5  тис. грн., або на 105,1%  до планових показників звітного періоду.

Найбільшими джерелами наповнення власних доходів загального фонду селищного бюджету за ІІ квартал 2020 року є:

–    податок на дохід фізичних осіб – 11 497,4тис. грн. (64,9% від фактичних надходжень);

 • єдиний податок – 3 560,5 тис. грн. (20,1 % від фактичних надходжень);
 • плата за землю – 892,8 тис. грн. (5,0% від фактичних надходжень );
 • адміністративні збори та платежі – 368,5 тис. грн. (2,1% від фактичних надходжень);
 • акцизний податок – 1 151,8тис. грн. (6,5 % від фактичних надходжень );
 • інші надходження – 17,0 тис. грн. (0,1% від фактичних надходжень);
 • податок на нерухоме майно – 118,0тис. грн. (0,7 % від фактичних надходжень);
 • кошти за шкоду, що заподіяна земельним ділянкам – 3,3 тис. грн. (0,01% від фактичних надходжень);
 • кошти від реалізації безхазяйного  майна – 32,4 тис.грн. (0,01% від фактичних надходжень);
 • податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності –    23,1 тис. грн.  (0,1% від фактичних надходжень);
 • адміністративні штрафи та інші санкції  – 34,0 тис. грн. (0,2% від фактичних надходжень);
 • рентна плата за користування надрами – 1,5 тис. грн. (0,01% від фактичних надходжень).

Отримано за ІІ квартал 2020 року міжбюджетних трансфертів загального фонду27 693,2тис. грн.:

 • базова дотація – 4 177,8 тис. грн.;
 • додаткова дотація – 1 723,9 тис. грн.;
 • освітня субвенція – 18 046,6тис. грн.;
 • медична субвенція – 2 326,2 тис. грн
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 73,2 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа – 106,7 тис.грн.;
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 982,0 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок медичної субвенції (цукровий та нецукровий діабет)-98,9тис.грн;
 • субвенція з місцевого на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 157,9тис.грн.;

Всього надійшло до загального фонду селищного бюджету 45 393,8 тис. грн. при плані 44538,7 тис. грн., або 101,9% до планів звітного періоду.

Фінансування видатків проводилося згідно кошторисних призначень, в межах фактичних надходжень та залишку коштів на початок року. За відповідний період проведено касових видатків по загальному фонду на суму  42 584,8 тис. грн., з них:

–  органи місцевого самоврядування – 3 902,3 тис. грн., що становить 9,2% від загальної суми видатків;

–  освіта – 33 626,8 тис. грн., що становить 79 % від загальної суми видатків;

в тому  числі :

ясла-садки – 7 368,1тис. грн.,що становить 21,9% від заг. суми видатків;

школи        –  22 727,60тис. грн.,що становить 67,6% від заг. суми  видатків;

позашкільні заклади–557,1тис.грн.,що становить  1,7% від заг. суми  видатків;

мистецька школа    2 974,0 тис. грн., що становить 8,8% від заг. суми видатків;

–  інші видатки на соціальний захист населення – 225,7тис. грн., що становить 0,5 % від загальної суми видатків;

–   культура – 295,8 тис. грн., що становить 0,7 % від загальної суми видатків;

–   підтримка спорту – 46,0 тис. грн., що становить  0,05 % від загальної суми видатків;

–   організація благоустрою населених пунктів –  378,4 тис. грн. що становить 0,9,% від

загальної суми видатків;

– забезпечення  діяльності водопровідно- каналізаційного господарства – 20,0 тис. грн. що становить 0,04% від  загальної суми видатків;

– утримання  та розвиток автомобільних доріг – 28,2 тис. грн. що становить 0,05% від загальної суми видатків;

-інші заходи громадського порядку та заходи у сфері масової інформації  4,8тис. грн. що становить 0,01% від загальної суми  видатків;

– міжбюджетні трансферти –4 056,8 тис. грн., що становить 9,5 % від загальної суми видатків.

За  ІІ квартал 2020 року із суми видатків загального фонду направлено:

–   на заробітну плату з нарахуваннями – 35 656,6тис. грн.;

–   на продукти харчування – 397,0 тис. грн.;

–   оплата комунальних послуг та енергоносіїв  – 1 791,0 тис. грн..

Надходження по спеціальному фонду становить 654,6 тис. грн., при плані на рік  3 697,7  тис. грн., або 48,3%.

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 1 351,9тис. грн.

Із загальної суми видатків спеціального фонду направлено на фінансування:

 • освіта – 550,4 тис. грн;
 • економічна діяльність (експ.грошова оцінка землі) – 5,9 тис. грн.;

–     інша діяльність (ліквід.наслід.стихійн.лиха– 795,6 тис. грн..

Залишок коштів на розрахункових рахунках казначейства спеціального фонду станом на 01.07.2020 року складає  525,3 тис. грн.

Станом на 01.07.2020 року залишки коштів на котлових рахунках загального фонду склали:

 • загального котлового – 1 158,2 тис. грн.;
 • освітня субвенція – 343,6 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 82,1 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа – 106,7 тис.грн.;
 • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя – 5,8 тис.грн.;

Станом на 01.07.2020 року залишки коштів на котлових рахунках спеціального фонду склали:

 • відшкодування втрат сільськогоспод.та лісогосподарського виробництва -1,6 тис. грн.;
 • охорони навколишнього середовища – 113,5 тис. грн.;
 • бюджету розвитку – 53,9 тис. грн.
 • транспортний податок – 0,8 тис.грн..

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року за видатками спеціального та загального фонду відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Зобов’язань взятих без відповідних бюджетних асигнувань немає. Поточних рахунків, відкритих в інших установах банків немає.

Інші новини