Урядова програма підтримки часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна

Урядова програма підтримки часткового відшкодування вартості об’єктів  із  зберігання та переробки зерна

(зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів, підприємств з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів) далі – об’єкт)

Надаватиметься сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно, для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, — за результатами кожного окремого звітного періоду (далі — сільськогосподарські товаровиробники) на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, за завершені у грудні минулого року та січні-вересні поточного  року етапи (черги) будівництва

Крок 1.  Завершити етап будівництва та реконструкції об’єкта.

Крок 2. Подати Мінекономіки повідомлення про намір отримати часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із зберігання та переробки зерна до 15 вересня поточного року.

Крок 2. Заповнити заявку та підготувати такі документи:

  • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
  • засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта із зберігання та переробки зерна;
  • типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) – для об’єктів нового будівництва;
  • типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» – для об’єктів реконструкції;
  • засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію кошторисної частини проектної документації;
  • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням  яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
  • довідку, чинну на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, який становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом 12 попередніх послідовних місяців сукупно, завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника.

Крок 3. Подати до 15 жовтня комісії Мінекономіки заявку та документи.

Увага – документи подаються у паперовому вигляді

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу. Датою надходження вважатиметься дата реєстрації документів.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються сільськогосподарському товаровиробнику  у п’ятиденний строк.

 

Крок 4. Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку. Отримати бюджетні кошти, що надійшли.

Інші новини