Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Білозерської селищної ради на 2021 рік

проект

БІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_______ сесія _________ скликання

РІШЕННЯ

 Про встановлення ставок та пільг із

сплати земельного податку на

території Білозерської селищної ради на 2021 рік

 

Відповідно до статей 269-287 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Установити на території Білозерської селищної ради 2021 рік:

1.1. Платники земельного податку

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

1.3 Об’єкти оподаткування земельним податком

1.3.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

1.3.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

1.4. База оподаткування земельним податком

1.4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

1.4.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

1.5 Ставки земельного податку

1.5.1. Ставки земельного податку встановити відповідно Додатка 1 до цього рішення.

1.6 Пільги щодо сплати земельного податку

1.6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 Податкового кодексу України відповідно Додатка 2 до цього рішення.

1.6.2. Від сплати податку звільняються також юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового кодексу України.

1.7 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

1.8 Податковий період для плати за землю

1.8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

1.8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

1.9 Порядок обчислення плати за землю

1.9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

1.9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

1.9.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

1.9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

1.9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

1.9.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

1.10 Строк сплати плати за землю

1.10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

1.10.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

1.10.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

1.10.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

1.10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

1.10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

1.10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

1.10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

  1. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.
  2. Оприлюднити рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Білозерської селищної ради.
  3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.
  5. Рішення 25 сесії сьомого скликання Білозерської селищної ради № 345/571 від 26 червня 2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Білозерської селищної ради на 2020 рік»,  з моменту вступу в дію цього рішення втрачає чинність.

Секретар ради                                                                                                                                                                                            Є.О. Шепель

 

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Білозерської селищної ради № __

від _

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01.01.2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
65 203 55100 смт. Білозерка
65 203 55102 сел. Розлив
65 203 55101 сел. Черешеньки
65 203 80701 с. Надеждівка
65 203 80703 с. Знам’янка
65 203 80705 с. Зорівка
65 203 87101 с. Томина Балка
65 203 87102 с. Новодмитрівка

 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Херсонській області)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 0,900 0,900 0,900 0,900
01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,900 0,900 0,900 0,900
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0,900 0,900 0,900 0,900
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,900 0,900 0,900 0,900
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,900 0,900
01.06 Для колективного садівництва4 0,900 0,900 0,900 0,900
01.07 Для городництва4 0,900 0,900
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,900 0,900 0,900 0,900
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,900 0,900
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,900 0,900 0,900 0,900
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,900 0,900 0,900 0,900
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 3,000 3,000 5,000 5,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,900 0,900 5,000  0,800
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,900 0,900 5,000  0,800
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,080 0,080
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,080 0,080
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,080 0,080
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,080 0,080
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,100 0,100
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,100 0,100
02.07 Для іншої житлової забудови 0,080 0,080
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,080 0,080
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 3,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 3,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 3,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 3,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 3,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 3,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3,000 3,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 3,000 3,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3,000 3,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 3,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 3,000 3,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 3,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 3,000 3,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 3,000 5,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4       3,000 5,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 3,000 5,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 3,000 5,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 3,000 5,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 3,000 5,000
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 3,000 5,000
04.08 Для збереження та використання заказників 3,000 5,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 3,000 5,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 3,000 5,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 3,000 5,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
06.03 Для інших оздоровчих цілей
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 3,000 3,000 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 3,000 3,000 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 3,000 5,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 3,000 5,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 3,000 5,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 5,000
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг    3,000 3,000 5,000 5,000
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 3,000 3,000 5,000 5,000
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 3,000 3,000 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 3,000 3,000 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 3,000 3,000 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 3,000 3,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 3,000
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 2,000 2,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 3,000 3,000 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 3,000 3,000 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 3,000 3,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 3,000 3,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 3,000 3,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 3,000 5,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3,000 5,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3,000 5,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 5,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 5,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3,000 5,000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 3,000 5,000
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 3,000 5,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 5,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 5,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3,000 5,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 5,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000 5,000 1,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000 5,000 1,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 1,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 5,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 3,000 5,000
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 3,000 5,000
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 5,000
16 Землі запасу 1,000 1,000 1,000 1,000
17 Землі резервного фонду
18 Землі загального користування4 1,000 1,000 1,000 1,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Секретар ради                                                                                                                                                                                    Є.О.Шепель

 

Додаток №2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Білозерської селищної ради №

від __

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01.01.2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
65 203 55100 смт. Білозерка
65 203 55102 сел. Розлив
65 203 55101 сел. Черешеньки
65 203 80701 с. Надеждівка
65 203 80703 с. Знам’янка
65 203 80705 с. Зорівка
65 203 87101 с. Томина Балка
65 203 87102 с. Новодмитрівка

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

                  100% Звільняються на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

–               Для ведення особистого селянського господарства – не більше як 2 га;

–               Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель у селах не більше як 0,25 га, в селищах не більше як 0,15 га;

–               Для будівництва індивідуальних гаражів – не більше як 0,01 га;

–               Для ведення садівництва – не більше як 0,12 га;

–               Для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 га;

санаторно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів 100%
громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить  протягом звітного періоду не менше як 25 % суми загальних витрат на оплату праці 100%
бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України 100%
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100%
державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій 100%
державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій 100%
Білозерська селищна рада Білозерського району Херсонської області, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного, районного або селищного бюджетів 100%
комунальні підприємства, засновниками яких є Білозерська селищна рада 100%

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар ради                                                                                                                                                                          Є.О. Шепель

Інші новини