Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білозерської селищної ради на 2021 рік

проект

БІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_______ сесія _________ скликання

РІШЕННЯ

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території Білозерської селищної ради на 2021 рік

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Установити на території Білозерської селищної ради на 2021 рік:

1.1. Платники податку

1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.2. Об’єкт оподаткування

1.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

1.2.2. Об’єкти, які не є об’єктом оподаткування, визначені п.п. 266.2.2 статті 266 Податкового кодексу України.

1.3. База оподаткування

1.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

1.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

1.4. Пільги із сплати податку

1.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.4.2. Пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються відповідно Додатку 2 до цього рішення.

1.4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 1.4.1. та 1.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 1.4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

1.5. Ставка податку

Встановити на території Білозерської селищної ради ставку податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типів таких об’єктів нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування відповідно Додатку 1 до цього рішення.

1.6. Податковий період

1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.7. Порядок обчислення суми податку

1.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку визначеному п.п. 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

1.7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

1.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

1.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

1.9. Порядок сплати податку

1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

1.10. Строки сплати податку

1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

  1. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.
  2. Оприлюднити рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Білозерської селищної ради.
  3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.
  5. Рішення 25 сесії сьомого скликання Білозерської селищної ради № 346/571 від 26 червня 2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Білозерської селищної ради на 2020 рік» з моменту вступу в дію цього рішення втрачає чинність.

Секретар ради                                                                                                                                                               Є.О. Шепель

 

Додаток № 1

до рішення селищної ради

від 26 червня 2019 року № 346/572

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

Білозерська селищна рада (смт. Білозерка, с. Розлив,с. Черешеньки, с. Томина Балка, с. Новодмитрівка, с. Надеждівка, с. Зорівка, с. Знам’янка)

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111                                                                                              Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5                                                                            
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,1 0,1
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,1 0,1
1110.3 Будинки садибного типу 0,1 0,1
1110.4 Будинки дачні та садові 0,1 0,1
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,1 0,1
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,1 0,1
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,1 0,1
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,1 0,1
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,1 0,1
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,1 0,1
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,1 0,1
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,1 0,1
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,1 0,1
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,1 0,1
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,1 0,1
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,1 0,1
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,2 0,2
1211.2 Мотелі 0,2 0,2
1211.3 Кемпінги 0,2 0,2
1211.4 Пансіонати 0,2 0,2
1211.5 Ресторани та бари 0,2 0,2
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,2 0,2
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,2 0,2
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,2 0,2
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,2 0,2
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,2 0,2
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,2 0,2
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,2 0,2
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,2 0,2
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,2 0,2
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,2 0,2
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,2 0,2
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,2 0,2
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,2 0,2
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,2 0,2
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,2 0,2
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,2 0,2
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,2 0,2
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,2 0,2
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,2 0,2
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,2 0,2
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,2 0,2
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,2 0,2
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,2 0,2
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,2 0,2
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,2 0,2
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,2 0,2
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,1 0,1
1242.2 Гаражі підземні 0,1 0,1
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,1 0,1
1242.4 Навіси для велосипедів 0,1 0,1
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,2 0,2
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,2 0,2
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,2 0,2
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,2 0,2
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,2 0,2
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,2 0,2
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,2 0,2
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,2 0,2
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,2 0,2
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,2 0,2
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,2 0,2
1252.3 Силоси для зерна 0,2 0,2
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,2 0,2
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,2 0,2
1252.6 Холодильники 0,2 0,2
1252.7 Складські майданчики 0,2 0,2
1252.8 Склади універсальні 0,2 0,2
1252.9 Склади та сховища інші5 0,2 0,2
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,2 0,2
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,2 0,2
1261.3 Цирки 0,2 0,2
1261.4 Казино, ігорні будинки 0,2 0,2
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,2 0,2
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,2 0,2
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,2 0,2
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,2 0,2
1262.3 Технічні центри 0,2 0,2
1262.4 Планетарії5 0,2 0,2
1262.5 Будівлі архівів5 0,2 0,2
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,2 0,2
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,2 0,2
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,2 0,2
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,2 0,2
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,2 0,2
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,2 0,2
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,2 0,2
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,2 0,2
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,2 0,2
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,2
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,2 0,2
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,2 0,2
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,2 0,2
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,2 0,2
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,2 0,2
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,2 0,2
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,2 0,2
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,2 0,2
1265.2 Басейни криті для плавання 0,2 0,2
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,2 0,2
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,2 0,2
1265.5 Тири 0,2 0,2
1265.9 Зали спортивні інші 0,2 0,2
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,2 0,2
1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,2 0,2
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,2 0,2
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,2 0,2
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,2 0,2
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,2 0,2
1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,2 0,2
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,2 0,2
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,2 0,2
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,2 0,2
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,2 0,2
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,2 0,2
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,2 0,2
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,2 0,2
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,2 0,2
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,2 0,2
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,2 0,2
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,2 0,2
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,2 0,2
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,2 0,2

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Додаток № 2
до рішення селищної ради
від 26 червня 2019 року №346/572

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
      Смт. Білозерка, с. Розлив, с. Черешеньки, с. Томина Балка, с. Новодмитрівка, с. Надеждівка, с. Зорівка, с. Знам’янка Білозерського району Херсонської області
Группа платників, категорія/класифікація будівель та споруд Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Інваліди першої та другої групи 100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років 100
Ветерани війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту» 100
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 100
Фізичні особи, призвані до Збройних сил України у зв’язку з частковою мобілізацією (на період мобілізації) 100
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами 100

 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12пункту 30.2 статті 30пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар ради                                                                                                                                                                                      Є.О.Шепель

Інші новини