Проекти містобудівної документації

ПОВІДОМЛЕННЯ

Білозерською селищною радою прийняте рішення від 26.03.2018 №116/342 «Про надання дозволу на розроблення генеральних планів населених пунктів Білозерської селищної ради об’єднаної територіальної громади Білозерського району Херсонської області».

Виконавчий комітет Білозерської селищної ради визначено замовником проекту зазначеної містобудівної документації.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» направляємо Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проекту «Генерального плану с.Надеждівка».

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 15 днів за адресою: приміщення селищної ради, кабінет 4, вул. Свободи, 83, смт Білозерка

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту «Генеральний план с.Надеждівка»

 

1. Замовник Виконавчий комітет Білозерської селищної ради
2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування Проект містобудівної документації «Генеральний план с.Надеждівка» розроблявся на підставі рішення Білозерської селищної ради від 26.03.2018 №116/342 «Про надання дозволу на розроблення генеральних планів населених пунктів Білозерської селищної ради об’єднаної територіальної громади Білозерського району Херсонської області» з метою визначення принципів та напрямків планувальної організації та функціонального призначення території; визначення потреби у зміні межі населеного пункту, черговість та пріоритетність забудови; визначення  потреби в територіях для забудови та іншого використання; упорядкування вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою території; формування системи охорони навколишнього природного середовища, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану території; визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території; позначення територіальних зон, встановлення містобудівного регламенту та визначення містобудівних умов та обмежень для відповідної території.

Орієнтовна площа території – 156,35 га.

При розробленні генерального плану планується, розглянувши містобудівну ситуацію, що склалася, надати пропозиції щодо:

–         можливості розміщення нової садибної забудови ( на земельних ділянках площею від 0,06 га до 0,15 га в залежності від особливостей проектування);

–         можливості винесення, перенесення, переобладнання інженерних мереж та їх споруд (за необхідності) для забезпечення комфортної життєдіяльності мешканців населеного пункту

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) Видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

 

4. Ймовірні наслідки
– для довкілля, у тому числі для здоров’я населення Затвердження  Генерального плану с.Надеждівка, не матиме наслідків для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату,  води, ландшафту, природних територій та об’єктів, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини.

Містобудівною документацією будуть визначені заходи щодо охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки,

комплексного благоустрою та озеленення , які позитивно вплинуть на стан повітря та безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

– для територій з природоохоронним статусом Природоохоронні об’єкти в межах території детального планування та на прилеглих територіях відсутні.
– транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено Затвердження генерального плану не призведе до негативних наслідків для довкілля, а тому не потребує розгляду альтернатив.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки З дотриманням  державних санітарних норм та правил, державних будівельних норм, детальним планом території будуть визначені прибудинкові територій житлових будинків, земельні ділянки під розміщення інших об’єктів, розроблена схема планувальних обмежень.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність  державним будівельним нормам та санітарним нормам і правилам.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

–   отримання рецензії та висновків до проекту містобудівної документації;

–  розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;

–   проведення громадського  обговорен-ня та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації.,

–    

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування Виконання документа не матиме негативних наслідків для довкілля та здоров’я населення.
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

Завданням на розроблення Генерального плану с.Надеждівка передбачено розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища» у складі текстової частини генерального плану.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Білозерської селищної ради у кабінеті №4 приміщення селищної ради за адресою: вул.Свободи, 83 смт.Білозерка, у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання цієї заяви.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.