Перелік адміністративних послуг-2019

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які передбачено надавати через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозерської селищної ради

№ з/п Код послуги Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги
01 Реєстрація бізнесу
1 01-01 Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування) (інформаційна картка, технологічна картка, заява) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
2 01-02 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування) (інформаційна картка, технологічна картка, заява)
3 01-03 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
4 01-04 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
5 01-05 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
6 01-06 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)
7 01-07 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) (інформаційна картка, технологічна картка)
8 01-08 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) (інформаційна карткатехнологічна картка)
9 01-09 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)
10 01-10 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації (інформаційна карткатехнологічна картка)
11 01-11 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
12 01-12 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування) (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
13 01-13 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
14 01-14 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування) (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
15 01-15 Державна реєстрація фізичної особи – підприємця (інформаційна картка, технологічна картказаява)
16 01-16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка, технологічна картка)
17 01-17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
18 01-18 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
19 01-19 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
20 01-20 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
21 01-21 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи
22 01-22 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
23 01-23 Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи
24 01-24 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
25 01-25 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи
26 01-26 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
27 01-27 Державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
28 01-28 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
29 01-29 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
30 01-30 Державна реєстрація змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
31 01-31 Державна реєстрація втрати чинності символіки
32 01-32 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
33 01-33 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
34 01-34 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця) (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
02 Реєстрація нерухомості
35 02-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно (інформаційна карткатехнологічна картка) Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
36 02-02 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно (інформаційна карткатехнологічна картка)
37 02-03 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна (інформаційна карткатехнологічна картка)
38 02-04 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (інформаційна карткатехнологічна картка)
39 02-05 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (інформаційна карткатехнологічна картка)
40 02-06 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (інформаційна карткатехнологічна картка)
41 02-07 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна карткатехнологічна картка)
42 02-08 Скасування рішення державного реєстратора (інформаційна карткатехнологічна картка)
43 02-09 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна карткатехнологічна картка)
03 Паспортні послуги*
44 03-01 Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення) Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
45 03-02 Оформлення та видача паспорта громадянина України
46 03-03 Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
47 03-04 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку (інформаційна карткатехнологічна картка)
  04 Земельні питання  
48 04-01 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру (інформаційна карткатехнологічна картказаява) Закон України “Про Державний земельний кадастр”
49 04-02 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
50 04-03 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
51 04-04 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
52 04-05 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
53 04-06 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
54 04-07 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
55 04-08 землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
56 04-09 обмеження у використанні земель
57 04-10 земельну ділянку (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
58 04-11 2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
59 04-12 3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
60 04-13 4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
61 04-14 Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
Земельний кодекс України
62 04-15 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою (інформаційна карткатехнологічна картказаява) Закон України “Про землеустрій”
63 04-16 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (інформаційна карткатехнологічна картказаява)
64 04-17 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (інформаційна карткатехнологічна картказаява) Закон України “Про оцінку земель”
65 04-18 Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі Земельний кодекс УкраїниЗакон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
66 04-19 Видача висновку про погодження документації із землеустрою (інформаційна картка, технологічна картка) Земельний кодекс України
67 04-20 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності
68 04-21 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
69 04-22 Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
05 Розміщення зовнішньої реклами
70 05-01 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами  (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) Закон України “Про рекламу”
06 Реєстрація актів цивільного стану** Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
71 06-01 Державна реєстрація народження
72 06-02 Державна реєстрація смерті
73 06-03 Державна реєстрація шлюбу
07 Послуги соціального характеру***
74 07-01 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Закон України “Про житлово-комунальні послуги”
75 07- 02 Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу Бюджетний кодекс України

 

76 07-03 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме Сімейний кодекс України

 

77 07-04 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” Закон України “Про почесні звання України”
78 07-05 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Закон України “Про соціальні послуги”

 

79 07-06 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
Надання державної допомоги: Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
80 07-07 1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
81 07-08 2) при народженні дитини
82 07-09 3) при усиновленні дитини
83 07-10 4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
84 07-11 5) на дітей одиноким матерям
85 07-12 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
86 07-13 Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами
87 07-14 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”
88 07-15 Надання державної соціальної допомоги на догляд
89 07-16 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги Закон України “Про соціальні послуги”
90 07-17 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
91 07-18 Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним Закон України “Про психіатричну допомогу”
92 07-19 Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
08 Послуги Пенсійного фонду****
93 08-01 Призначення (перерахунок ) пенсій Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
94 08-02 Видача пенсійного посвідчення Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 №26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»
95 08-03 Видача довідок:

про розмір пенсії;

про перебування на обліку;

про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
96 08-04 Надання допомоги на поховання Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
97 08-05 Переведення пенсії за новим місцем проживання
98 08-06 Зміна способу виплати пенсії
09 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців
99 09-01 Реєстрація місця проживання (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
100 09-02 Зняття з реєстрації місця проживання (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
101 09-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання (інформаційна карткатехнологічна картка)
102 09-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання (інформаційна картка, технологічна картка)
10 Питання місцевого значення
103 10-01 Видача талонів для проїзду на приміському маршруті пільгових категорій громадян (інформаційна карткатехнологічна картка) Програма соціального захисту населення на території Білозерської селищної ради на 2019 рік (затверджена рішенням 20 сесії селищної ради  сьомого скликання  від 18 грудня 2018 року №248/474)
104 10-02 Довідка про склад сім’ї (інформаційна карткатехнологічна картка) «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян»
105 10-03 Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (для пред’явлення до органу праці та соціального захисту населення) (інформаційна карткатехнологічна картка) «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
106 10-04 Довідка про характеристику житла для надання пільг (інформаційна карткатехнологічна картка) «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»
107 10-05 Акт обстеження житлово-побутових умов проживання (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) «Про місцеве самоврядування в Україні»
108 10-06 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) Житловий кодекс Української РСР
109 10-07 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
110 10-08 Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»
111 10-09 Надання матеріальної допомоги на оперування, лікування дітей, онкохворих, планове лікування, поховання, а також при непередбачуваних, надзвичайних ситуаціях Рішення 20 сесії сьомого скликання Білозерської селищної ради від 18.12.2018 р. №248/474 «Про Програму соціально-економічного розвитку території  Білозерської селищної ради (смт.Білозерка, с.Розлив, с.Черешеньки, с.Томина Балка, с.Новодмитрівка, с.Надеждівка, с.Зорівка, с.Знам’янка) та галузевих програм на 2019 рік»
112 10-10 Надання пільговим категоріям населення матеріальної допомоги на оплату послуг по зубопротезуванню (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
113 10-11 Оформлення допомоги в обслуговуванні вдома одиноких та одиноко проживаючих громадян, інвалідів (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) Закони України «Про соціальні послуги» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»
114 10-12 Надання дозволу на розробку  документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (встановлення меж чистини земельної ділянки), на яку поширюється право сервітуту (суборенди) (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) «Про місцеве самоврядування в Україні»,Земельний кодекс України
116 10-13 Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення (частини) земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
117 10-14 Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної (их) ділянки (ок) комунальної власності територіальної громади, що перебуває (ють) в оренді (постійному користуванні) (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
118 10-15 Надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди /оренди з наступним викупом/ постійного користування/шляхом викупу (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
119 10-16 Зміна цільового призначення земельної ділянки комунальної власності територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
120 10-17 Поділ (об’єднання) земельної (их) ділянки (ок) комунальної власності територіальної громади м, що перебуває в оренді (постійному користуванні) та надання їх на умовах оренди (постійного користування) (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
121 10-18 Затвердження документації із землеустрою та передача у власність земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка)
122 10-19 Затвердження документації із землеустрою та  надання в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності територіальної  громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
123 10-20 Затвердження документації із землеустрою та надання у постійне користування земельних ділянок,  що перебувають у комунальній власності територіальної  громади (інформаційна карткатехнологічна картка)
124 10-21 Надання згоди на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
125 10-22 Продаж земельних ділянок комунальної власності територіальної  громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
126 10-23 Поновлення договору оренди земельної ділянки комунальної власності територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
127 10-24 Припинення оренди (частини) земельної ділянки (та затвердження документації із землеустрою (проекту / технічної документації) щодо відведення земельної ділянки комунальної власності територіальної громади  (щодо поділу земельної ділянки комунальної власності територіальної громади, що перебуває в оренді) (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
128 10-25 Припинення права постійного користування (частини) земельної ділянки (та затвердження документації із землеустрою (проекту / технічної документації) щодо відведення земельної ділянки комунальної власності територіальної громади (щодо поділу земельної ділянки комунальної власності територіальної громади, що перебуває в постійному користуванні)) (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
129 10-26 Встановлення сервітуту (суборенди) на частину земельної ділянки комунальної власності  територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
130 10-27 Встановлення сервітуту на земельну ділянку комунальної власності територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
131 10-28 Продовження терміну дії договору про встановлення сервітуту на земельну ділянку комунальної власності  територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)
132 10-29 Припинення договору про встановлення сервітуту на земельну ділянку комунальної власності  територіальної громади (інформаційна карткатехнологічна картка, заява)

*Паспортні послуги щодо видачі паспорту можливе за наявності у ЦНАП робочої станції для роботи з паспортними послугами та  на підставі узгодженого рішення з територіальним органом ДМС

**Після підписання договору між Громадою та суб’єктом надання адміністративних послуг

*** Послуги соціального характеру одночасно надаються через ЦНАП Білозерської селищної ради та Управління соціального захисту населення Білозерської РДА

****Послуги Пенсійного фонду надаються через ЦНАП Білозерської селищної ради представниками Відділу ПФ  згідно графіку прийому

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які передбачено надавати у віддалених робочих місцях відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозерської селищної ради

 

№ з/п Код послуги Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги
03 Паспортні послуги*
1 03-04 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
06 Реєстрація актів цивільного стану**
2 06-01 Державна реєстрація народження Закон України “Про
3 06-02 Державна реєстрація смерті державну реєстрацію
4 06-03 Державна реєстрація шлюбу актів цивільного стану”
07 Послуги соціального характеру***
5 07-01 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Закон України “Про житлово-комунальні послуги”
6 07- 02 Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу Бюджетний кодекс України

 

7 07-03 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме Сімейний кодекс України

 

8 07-04 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” Закон України “Про почесні звання України”
9 07-05 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Закон України “Про соціальні послуги”

 

10 07-06 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
Надання державної допомоги: Закон України “Про державну
11 07-07 1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування допомогу сім’ям з дітьми”
12 07-08 2) при народженні дитини
13 07-09 3) при усиновленні дитини
14 07-10 4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
15 07-11 5) на дітей одиноким матерям
16 07-12 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам
17 07-13 Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами з дитинства та дітям-інвалідам”
18 07-14 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”
19 07-15 Надання державної соціальної допомоги на догляд
20 07-16 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги Закон України “Про соціальні послуги”
21 07-17 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
22 07-18 Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним Закон України “Про психіатричну допомогу”
23 07-19 Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
08 Послуги Пенсійного фонду****
24 08-01 Призначення (перерахунок ) пенсій Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
25 08-02 Видача пенсійного посвідчення Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 №26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»
26 08-03 Видача довідок:

про розмір пенсії;

про перебування на обліку;

про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
27 08-04 Надання допомоги на поховання Закон України «Про пенсійне забезпечення», «Про
28 08-05 Переведення пенсії за новим місцем проживання загальнообов’язкове державне
29 08-06 Зміна способу виплати пенсії пенсійне страхування»
09 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців
30 09-01 Реєстрація місця проживання (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) Закон України «Про свободу
31 09-02 Зняття з реєстрації місця проживання (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) пересування та вільний вибір
32 09-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання (інформаційна карткатехнологічна картка) місця проживання в Україні»
33 09-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання (інформаційна картка, технологічна картка)
10 Питання місцевого значення
34 10-01 Видача талонів для проїзду на приміському маршруті пільгових категорій громадян (інформаційна карткатехнологічна картка) Програма соціального захисту населення на території Білозерської селищної ради на 2019 рік (затверджена рішенням 20 сесії селищної ради  сьомого скликання  від 18 грудня 2018 року №248/474)
35 10-02 Довідка про склад сім’ї (інформаційна карткатехнологічна картка) «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян»
36 10-03 Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (для пред’явлення до органу праці та соціального захисту населення) (інформаційна карткатехнологічна картка) «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
37 10-04 Довідка про характеристику житла для надання пільг (інформаційна карткатехнологічна картка) «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»
38 10-05 Акт обстеження житлово-побутових умов проживання (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) «Про місцеве самоврядування в Україні»
39 10-08 Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»
40 10-09 Надання матеріальної допомоги на оперування, лікування дітей, онкохворих, планове лікування, поховання, а також при непередбачуваних, надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійні лиха) Рішення 20 сесії сьомого скликання Білозерської селищної ради від 18.12.2018 р. №248/474 «Про Програму соціально-економічного розвитку території  Білозерської селищної ради (смт.Білозерка, с.Розлив, с.Черешеньки, с.Томина Балка, с.Новодмитрівка, с.Надеждівка, с.Зорівка,
41 10-10 Надання пільговим категоріям населення матеріальної допомоги на оплату послуг по зубопротезуванню (інформаційна карткатехнологічна картка, заява) с.Знам’янка) та галузевих програм на 2019 рік»
11 Нотаріальні послуги у сільських населених пунктах, де немає нотаріусів
42 11-01 Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього (інформаційна карткатехнологічна картка) Закону України «Про нотаріат»
43 11-02 Засвідчення справжності підпису на документі (інформаційна карткатехнологічна картка)
44 11-03 Посвідчення  довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування на користування та розпорядження транспортними засобами (інформаційна карткатехнологічна картка)

*Паспортні послуги щодо видачі паспорту можливе за наявності у ЦНАП робочої станції для роботи з паспортними послугами та  на підставі узгодженого рішення з територіальним органом ДМС

**Після підписання договору між Громадою та суб’єктом надання адміністративних послуг

***Послуги соціального характеру одночасно надаються через ЦНАП Білозерської селищної ради та Управління соціального захисту населення Білозерської РДА

****Послуги Пенсійного фонду надаються через ЦНАП Білозерської селищної ради представниками Відділу ПФ  згідно графіку прийому