ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земель

  1. Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку  звіту з експертної грошової оцінки земель, які продаватимуться  власнику  об’єкта нерухомого майна, яке розташоване на відповідній земельній ділянці.
  2. Дані про земельні ділянки:

2.1. Земельна ділянка площею 0,0089 га кадастровий номер: 6520355100:03:001:0269, розташована за адресою: смт. Білозерка, пров. Харченко, 13, Білозерський район, Херсонська область, цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2.2. Земельна ділянка площею 0,0201 га кадастровий номер: 6520355100:01:060:0001, розташована за адресою: смт. Білозерка, пров. Харченко, 11, Білозерський район, Херсонська область, цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

  1. Умови відбору виконавця послуг:

3.1 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель”  із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу;

– у конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

– у разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

3.2 Рецензування звіту про експертну оцінку земельних ділянок проводиться за рахунок оцінювача.

  1. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява на участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель за встановленою  формою;

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копія установчих документів претендента;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок;

– засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію суб’єкта господарювання (для фізичних осіб), копію кваліфікаційного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюютьу його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

  1. Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
  2. 6. Строк подання конкурсної документації:

– кінцевий термін – за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

  1. 7. Поштова адреса, за якою подаються документи: 75000, Херсонська область, Білозерський район, смт. Білозерка, вул. Свободи, 83.

Інформація про проведення конкурсу

Конкурс відбудеться  17.02.2020 року о 10.00 год.  в приміщенні Білозерської селищної ради за адресою смт. Білозерка,  вул. Свободи, 83, телефон для довідок – 33818

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інші новини