Професійні тенденції ХХІ століття

Безперечними ознаками розвитку людства є глобалізаційні та інтеграційні процеси, які охопили всі сфери життя, в тому числі і професійну діяльність людини. Тож, що змінює світ сьогодні?

 • Освіта як проект усього життя.

Освіта на всіх вікових етапах життя людини є необхідністю, це потужна і продуктивна сила для кожної людини. Новою парадигмою є освітня модель «освіта протягом  життя»(life long learning) – динамічний процес, створений з урахуванням вимог сучасності. Ця модель дозволяє людині розвивати і адаптувати свої компетенції та професійні навички у відповідності до швидких змін в соціально – економічному середовищі, технологіях та ринку праці. Модель включає в себе підсистеми:

 • неформальна та інформальна освіта;
 • дистанційна освіта;
 • он-лайн освіта

 

 • Динамічна кар’єра замість лінійної кар’єри.

Успіх у кар’єрі можна розглядати як з точки зору просування від однієї посади до іншої, більш високої, так і з точки зору ступеня оволодіння певною професією, навичками та знаннями, які її складають. За сучасних умов ми відходимо від жорстких рамок усталених спеціальностей. Це означає, що поняття «одна професія на все життя» вже не актуальне і люди не зобов’язані слідувати цьому. Дослідник глобальних тенденцій Даніел Бюрріс говорить про те, що більшість тих людей, які нині ходять на роботу, змінять від трьох до п’яти напрямків діяльності протягом своєї професійної кар’єри.

 

 • Нові професії утворюються на стику вже відомих професій.

Журналіст – аналітик, кредитний експерт – аналітик, інженер – управлінець, гуманітарій широкого профілю, цифровий лінгвіст. На сьогодні ці професії вже активно розвиваються та набирають обертів. А це означає, що ринок праці не стоїть на місці, змінюється під впливом перетворень у технології, техніці.

 

 • Необхідно набувати та розвивати навички та компетенції, які є затребуваними багатьма професіями.

Деякі навички та компетенції серед яких і soft skills, стали обов’язковими.  До них належать:

 • комунікаційні навички;
 • критичне мислення;
 • знання мов;
 • комп’ютерні навички;
 • вміння шукати, накопичувати необхідну якісну інформацію, здійснювати пошук шляхів вирішення завдань на основі наявної інформації, оцінювати позитивні та негативні наслідки прийнятих рішень;
 • здатність до навчання та вміння працювати з величезними інформаційними масивами;
 • уміння підтримувати сприятливі робочі стосунки та ефективно взаємодіяти з колегами, підлеглими, споживачами та партнерами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей.
 • креативність та інноваційність.

Усі зазначені вище тенденції, на думку фахівців служби зайнятості, формують вимоги до професійних вмінь, навичок та знань працівника, що, в свою чергу, дозволяє бути затребуваним на ринку праці та «йти в ногу з часом»

Провідний фахівець з профорієнтації сектору профорієнтації відділу надання соціальних послуг Білозерської районної філії  Херсонського обласного центру зайнятості Неннова Є.С.

Інші новини