Порядок надання пільг з оплати проїзду автомобільним транспортом приміського сполучення

24 травня 2018 року на Х сесії Білозерської селищної ради керуючись п.22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила залишити без змін Порядок перевезення пільгових категорій громадян Білозерської селищної ради автомобільним транспортом приміського сполучення, затвердженого рішенням сесії Білозерської селищної ради від 22 грудня 2017 року №42/269, яким передбачено перевезення пільгових категорій громадян за талонною системою. На пільгове перевезення Білозерською селищною радою передбачено 420000 грн з місцевого бюджету.

Порядок перевезення пільгових категорій громадян за талонною системою:

  1. Перевізники зобов`язуються забезпечувати своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях з урахуванням економічної ефективності провізних можливостей автотранспорту та згідно переліку пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд відповідно до діючого законодавства.
  2. Перевезення пільгових категорій громадян здійснюється за талонною системою, у відповідності до затвердженої форми талонів.
  3. Талони на пільговий проїзд за затвердженою формою (далі – талони) виготовляються за рахунок підприємств – надавачів послуг, які здійснюють перевезення.
  4. Перевезення пільгових категорій громадян  здійснюється Перевізниками на умовах, визначених Договорами на перевезення  автомобільним транспортом  міського, приміського, міжміського  сполучення, укладеними між Перевізниками та Білозерською селищною радою при пред’явлені пільговиком талона та посвідчення,  яке підтверджує право на пільгу.
  5. Для отримання талонів особи, що мають право на пільгове перевезення згідно з чинним законодавством, особисто, звертаються до селищної ради; мешканці сіл об’єднаної громади – до уповноважених осіб селищної ради за місцем проживання, та надають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документ, що посвідчує право на пільги.
  6. Факт видачі талонів фіксується в спеціальному журналі за встановленою формою.
  7. Талон, який дає право на пільгове перевезення, кондуктор або водій (перевізник) надриває та передає в бухгалтерію підприємства, надавача послуг для подальшої роботи.
  8. Талони видаються поквартально у кількості 4 талони на місяць, а для учасників антитерористичної операції 16 талонів на місяць, і дійсні протягом року, зазначеному в талоні. Компенсація за невикористані талони не виплачується.
  9. Талони використовуються за цільовим призначенням. Забороняється використання талонів наданих для пільгового перевезення на приміському сполученні та для перевезення в межах смт. Білозерка.
  10. Витрати, що виникли внаслідок порушення вимог пункту 9 цього Порядку відшкодовуються за рахунок підприємств-надавачів послуг.

Інші новини