Проекти містобудівної документації

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті Генерального плану території смт.Білозерка

Проект містобудівної документації – Генеральний план території смт.Білозерка, виконуються відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Розроблення Генерального плану території смт.Білозерка здійснюється з метою визначення принципів та напрямків планувальної організації та функціонального призначення території; визначення потреби у зміні межі населеного пункту, черговість та пріоритетність забудови; визначення  потреби в територіях для забудови та іншого використання; упорядкування вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою території; формування системи охорони навколишнього природного середовища, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану території; визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території; позначення територіальних зон, встановлення містобудівного регламенту та визначення містобудівних умов та обмежень для відповідної території.

Техніко-економічні показники

Назва показника Одиниця виміру Існуючий стан Етап 15-20 років
1. Населення тис.осіб 9,695 12,015
2. Територія в межах населеного пункту га 711,3 1142,5
у тому числі: житлової забудови, всього » 287,0 381,7
–          садибної » 257,4 368,2
–          багатоквартирної » 10,7 13,5
Громадської забудови, всього » 25,73 39,12
Виробничої, всього » 24,28 116,63
Комунальної, всього » 10,38 23,27
Складської, всього » 2,3 2,3
Транспортної інфраструктури, всього » 84,91 136,5
–          вулично-дорожньої мережі » 81,21 128,1
–          зовнішнього транспорту » 3,7 8,4
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього » 24,4 35,0
–          загального користування » 9,5 19,8
–          садівницьких товариств » 14,9 14,9
Водних поверхонь » 5,0 289,3
Сільськогосподарських угідь » 190,2
Інші території » 6,03 9,64
3. Житловий фонд, всього тис.м2 352,55 456,51
кільк.кв. 3486 4228
Розподіл житлового фонду за видами забудови      
–          садибна кільк.кв. 2807 3545
–          багатоквартирна » 679 833
Середня житлова забезпеченість населення загальною площею м2/чол 36,36 38,00
4. Нове житлове будівництво, всього тис.м2 6,73 103,96
кільк.кв. 51 742
–          одноквартирне садибне кільк.кв. 51 738
5. Об’єкти громадського обслуговування      
–          дитячі дошкільні заклади, всього місць 372 562
–          загальноосвітні школи, всього » 1206 1495
–          амбулаторії, ФАП, аптекі, лікарні, всього відвід. 330 330
–          пожежні депо, всього об’єкт/пож.авто 1/2 1/4
6. Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту      
Довжина вулиць і доріг, всього км 50,2 81,9
–          для магістралей » 1,1 1,1
–          для селищних вулиць і доріг усіх категорій » 49,1 80,8
Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 7,06 7,17
–          для магістралей » 0,15 0,1
–          для селищних вулиць і доріг усіх категорій » 6,91 7,07
7. Інженерне забезпечення      
Водопостачання м3/добу 4143 5137,9
Каналізація » 4143 5137,9
Електропостачання тис.кВт 8,2 14,5
Газопостачання млн.м3/рік 2,54 3,15
8. Інженерна підготовка та захист території      
–          очисні споруди дощової каналізації одиниць 1 1
9. Санітарне очищення території      
Обсяги твердих побутових відходів, всього тис.т/рік 2908,5 3604,5
Звалища      
–          кількість одиниць 1 1
–          площа га 4,24 6,41

Розробник проекту – ТОВ «ХЕРСОНЗЕМПРОЕКТ».

Проект виконуються на підставі рішення Білозерської селищної ради від 26.03.2018 №116/342 «Про надання дозволу на розроблення генеральних планів населених пунктів Білозерської селищної ради об’єднаної територіальної громади Білозерського району Херсонської області».

Ознайомитися з проектом містобудівної документації можна з 10.12.2018 по 31.12.2018 у приміщення селищної ради за адресою: вул..Свободи, 83, під час прилюдного експонування  або на офіційному сайті смт.Білозерка (http://bilozerka-otg.gov.ua/).

Заслуховування розробника проекту містобудівної документації – Генеральний план території смт.Білозерка, буде проведено 18.12.2018 о 14.00 годині у кабінеті №1 приміщення селищної ради за адресою: вул.Свободи, 83 в смт.Білозерка.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – Долженко Ірина Миколаївна – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Білозерської селищної ради.

Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються з 10.12.2018 по 31.12.2018 у кабінеті №4 приміщення селищної ради за адресою: вул.Свободи, 83 смт.Білозерка.

Строк завершення розгляду пропозицій  – 04.01.2019

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій до проекту містобудівної документації.

Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

  • Повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • Юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • Власники та користувачі земельних ділянок розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • Представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
  • Народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані іншими особами або подані після 31.12.2018 залишаються без розгляду.

Проект Генерального плану смт Білозерка (основне креслення) поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень

Модель перспективного розвитку населеного пункту

План існуючого використання території, схема існуючих планувальних обмежень